Σάββατο 11 Απριλίου 2020

"Today we commemorate the friend of our Lord and Saviour Jesus Christ, St. Lazarus..." Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"His Eminence Archbishop Makarios, this morning presided over the Divine Liturgy. Today we commemorate the friend of our Lord and Saviour Jesus Christ, St. Lazarus. This is the liturgy be fire the Orthodox Psalm Sunday. His Eminence encouraged people that as we prepare for Christ's resurrection we have to prepare for that special day. As Lazurus was resurrected by Jesus, we should also prepare for the resurrection in our hearts and in our life."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDLz2vFLl2wsBw_wf8pIGbzEFyt65KBCZEudEa3dhdLmNIv_qbGOpAI-1XtrODxGCuc85wWk8w0UpRJ&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου