Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Ακολουθία του Νιπτήρος εν οίκω... Κένυα

Evangelos Thiani

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος

"On this Holy & Great Thursday let us remember not only our union with God through partaking and remembering the Holy Body and Precious Blood of Christ (Luke 22:1-39; 1 Corinthians 11:23-32) but also the memory and example of the Humility Christ taught us through Him washing the feet of his disciples, which we are all called to do ( John 13:1-17)."

https://www.facebook.com/profile.php?id=1321532441&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCahfxO-QmDi_lQG5jl0A652WovIOk6vWgWRHXbaZ7nXMVY9SJdcblFqBbcambhEYg7L9v4Uw-fd0aQ&hc_ref=ARTyuTV0qouMwxvDr6XEHWGbFJWtyyJLj7IBkK0MCTwjvKtOXgsr8QUZ_iaj2UXxvlU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου