Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Όταν ο Αρχιεπίσκοπος επιθεωρεί... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: σπίτι, δέντρο, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: σπίτι, ουρανός, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence Archbishop Makarios, this afternoon went to check on three parishes that are under construction. We went to see St. Stephen, the parish of Fr. Metrophanes and the Archbishop was very impressed by the progress. We later drove to Nyathuna to see the baptismal phont which was wonderful and beautiful. Then a short drive to Ngecha to see Thingati, such a wonderful building. Last but not the least St. Stephen Kabuku. Wonderful work and very strong. The ended on a good note, a smile on the Archbishops face. A proud Spiritual Father, he sees the work of the priests and the parishoners and he is Happy."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC3jhdEJTqJgzJFg3DU62m54ykLZ2XoAfAx6bJlHFlPcLKiQ9SrncDRo97DoPrxYsnK9cGuF8eIm7iU&hc_ref=ARQ7KTg5uYh_4NdqAup_41dO44phRclPWwgSxLPW5nzOLg8E80T8R1ykSQHM3ZwIWjo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου