Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Στιγμές χαράς, σπάνιες σ' αυτούς τους καιρούς... Κένυα

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"Something new, something unexpected brought joy to the hearts of the faithful of Saint Lazarus Orthodox Church in Mwingi. This area is a desert, they rarely receive rain, most children dont go to school due to poverty. Hopefully we shall help them some day in a big way. It has started already, their Easter has come early!!
Father Amphilochios Kaloki is all smiles when he received support and donations from our friends in the United States to help the needy during this difficult time. He was able to buy food, facemasks, clean water and many other stuff. No one expected but Christ has surprised them. On behalf of these wonderful people I would to say a big thank you to father Hector and Fr. Michael. God bless you all.
We will Initiate feeding programs every Saturday which will eventually help us start an education center as a way of reaching out to children and teaching them about the love of Christ. Blessed Easter to all"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου