Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

OCMC News - When a Priest Becomes All for All

As COVID-19 impacts people around the world, mission priests are continuing to serve their communities in places where social distancing can be nearly impossible, Please pray for these clergy during these trying times.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου