Κυριακή 5 Απριλίου 2020

"Sunday of St. Mary of Egypt" Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios, presided over a divine liturgy at the seminary chapel. After the liturgy prayed and asked God for Divine intervention for the whole world. Today the Sunday of St. Mary of Egypt, who His Eminence asked to intercede for us all.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDDAa9lhRim13dhjFePGV6jQ_pcgiJK7to53XXWoJAQw8_lra_gPlSEAhbII_ZNHiECRadpChs5EZVH&hc_ref=ARSUOkJBWYh0aDpHeutopj6H9SPtxpHFpZ6CrI9dHqTvqyMgTAXfAUeq_RfqHIo_aa4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου