Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

"Κατανοώντας όσους βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον θάνατο λόγω... πείνας" Μαδαγασκάρη

Φίλοι Ιεραποστολής Β. Μαδαγασκάρης

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο

"Σήμερα, που όλοι εμείς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την αρρώστια και τον θάνατο, λόγω του covid-19, ίσως τώρα μας είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε, πως νοιώθουν όλοι οι άνθρωποι, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον θάνατο λόγω... πείνας. Μια τραγική κατάσταση που οι δυνατοί και μεγάλοι της γης επιδεικτικά αδιαφορούν. Με ελάχιστα ευρώ ετησίως μπορείς αν θέλεις να στηρίξεις τα φιλανθρωπικά προγράμματα, που έχει δρομολογήσει ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Β Μαδαγασκάρης κ. Ιγνάτιος, με την αμέριστη συμπαράσταση των φίλων της ιεραποστολής."

https://www.facebook.com/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%92-%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82-560021901057451/?__tn__=kC-R&eid=ARDFAN2oVuxV4pZUPxpPucGQgIykfA95BE0xLUI6XIFzRSNp_b-RtxOXUoIGMmpZ8g59nSd09tYU4Q9K&hc_ref=ARRtnSGMM57HXQ1uc2CUxug4bHOsoRe6HX3RtiJiXqlWAIBXeVn5lIX9rRdp-PInXqE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDGWCo-99uz8-kr3vYEKCMfJKhrDGpiQxCvuv1RrRfs5a2-RcioVEc-c8RHZOERjtUSr1I8i0mdZrRpqSENesI9UoW6r15n41XK84Vtk3e-PZqP9O7e_K-dh1cMRxpA_92RNos4pZVDG0G0kmc0xGomR2DaeOMbKOPxVAVlWb1zUAYXhP9au-jHh66GE8lDucDX_W6lrPAzpIS0atZVWtZaPMZtyG2AcEEQQfM5oVryZwsR7tuhcrks0s4R_07DRLPUFJmK40OIKoDWRyiOD_y_YfnCtZCcS9EsHZ5BzfX10fFnKZG4-EbZr0ZD2B_haxpfMBaBGXERRvfod3yzWPuj9g7f37MB-4saxGO65SciftfB5Z765dTc


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου