Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

"Archbishop Yieronda Makarios did the last stanza of akatheist hyme at St Moses the black monestry... Kenya"

 Bassie Masoha Feldman

"Οn Fri 16th April His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas did the last stanza of akatheist hyme at St Moses the black monestry which is under fr John Wanguru( fr john monk).

His Eminence thanked fr for the great work and letting the Christ light burn in this village and in the whole area.
His Eminence reminded the faithfuls to keep on praying especially at this pandemic times."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου