Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

"Our farm at the diocese is giving us hope of good produce..."Kenya

 Neofitos Kong'ai"Our farm at the diocese is giving us hope of good produce and Marcel is happy to see me after along weekend away from home."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου