Σάββατο 17 Απριλίου 2021

From Akathist Hymn Service in Gulu, St.Basil Parish... Uganda

 Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda



" From Akathist Hymn Service in Gulu, St.Basil Parish.

"REJOICE, (EVER VIRGIN MOTHER OF GOD), THE GUIDE OF BELIEVERS TO TEMPERANCE,
REJOICE, THE GLADNESS OF ALL GENERATIONS"
REJOICE, O UNWEDDED BRIDE !! "

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου