Σάββατο 17 Απριλίου 2021

From Akathist Hymn Service in Gulu, St.Basil Parish... Uganda

 Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda" From Akathist Hymn Service in Gulu, St.Basil Parish.

"REJOICE, (EVER VIRGIN MOTHER OF GOD), THE GUIDE OF BELIEVERS TO TEMPERANCE,
REJOICE, THE GLADNESS OF ALL GENERATIONS"
REJOICE, O UNWEDDED BRIDE !! "

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου