Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Holy Thursday Morning- Divine Liturgy... Kenya

 Neo K Neofitos   

"Holy Thursday Morning- Divine Liturgy
May Christ our true God who in His exceeding goodness showed us humility as a most virtuous way in washing the feet of His Disciples and condescended to crucifixion and burial for our sake have mercy on us and save us- Amen"


Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου