Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

"From Palm Sunday Service in a Orthodox Community Gulu" Uganda

 Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda


From Palm Sunday Service in Akony bedo Orthodox Community Gulu.
"May the Lord bless the community continually, Rev.Fr.George and the faithful of Akony bedo"!

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου