Σάββατο 3 Απριλίου 2021

"Novice Monk Joseph, preparing the church for the third Sunday of Lent - Sunday of the Cross" Sierra Leone

 Rev Themi & Friends


https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου