Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ

 Ιερά Μητρόπολη Αξώμης Αιθιοπίας - Holy Archdiocese of Aksum Ethiopia
"Ασθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου• καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος• κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ." (Ιακ. 5.14)

https://www.facebook.com/ieramitropoliaksomis/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου