Κυριακή 11 Απριλίου 2021

"On Sunday of Saint John Climacus the Ladder..." Kenya

 FrDn Nicholas Julius Papadopoulos

"On Sunday of Saint John Climacus the Ladder at Saint John the Baptist Orthodox Church.The Gospel of Saint Mark reminds us to pray and not only praying but Fasting as a weapon to Fight against Demonic influence that might come along in our Theosis(To become like God)"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/julius.kihara.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου