Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

"Holy Unction, Bujumbura, Burundi 2021"

Innocentios Byakatonda


"Holy Unction

At the mitropolis
Dormition of Theotokos Bujumbura Burundi 2021"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου