Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

"The theological understanding of mission..." + Archbishop Anastasios of Albania

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC

"The theological understanding of mission is not a necessity for the theologians only. It is of decisive importance for the whole church."

+ Archbishop Anastasios of Albania

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου