Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Ιερόπαιδες στην Αφρική...

 Philip Mugadizi  Sunday of All Saints, with some of my altar boys.
https://www.facebook.com/fr.philip.mugadizi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου