Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

Κένυα: Στη Θεολογική Σχολή που φέρνει κοντά τους Αφρικανούς από πολλές χώρες...

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas"God uses worship to recenter our priorities and reestablish where our security lies. We can be taught why it’s important to praise and glorify God, but until it’s a regular part of our lives, we’ll never understand how God is using it to keep us focused. Yesterday with Congolese and other fraternity staff in Seminary."

https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου