Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Ο π. Θεμιστοκλής με συζύγους γηγενών κληρικών... Σιέρρα Λεόνε

 Rev Themi & Friends


"Mission priest Fr. Alex's wife- Presbytera Elizabeth (right) and the wife of Mission Deacon Emmanuel - Diaconiss Mary Magdalene with her baby daughter Mary (centre) with the Mission's Vicar General (Archim Themi) after Pentecost Vespers"

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου