Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

"Laying of foundation at St. David Kibiko in Ngon" Kenya

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas


"Laying of foundation at St. David Kibiko in Ngong. Isaiah 28:16

Therefore thus says the Lord God, “Behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone, A costly cornerstone for the foundation, firmly placed. He who believes in it will not be disturbed. Let us pray to the Lord"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου