Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

"In all types of weather, through the mud and water, through the roughest roads..." Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

"In all types of weather, through the mud and water, through the roughest roads, His Eminence always has to reach his spiritual children. When they see him, they sing and dance for you of being with their Spiritual Father."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου