Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΣ ΜΑΡΑΖΏΝΕΙ - Τανζανία

 Φίλοι Ιεραποστολής Μπουκόμπα Τανζανίας  

*Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΣ ΜΑΡΑΖΏΝΕΙ* Ὁ π. Ἰάκωβος, πολύ ἐνάρετος κληρικός, ἔκανε ἱεραποστολή. Ἡ Ἱεραποστολή εἶχε σάν ἀποτέ λεσμα τήν δημιουργία νέας Ἐνορίας τοῦ Ἁπ. Ἰακώβου στήν Κιότα τῆς Μουλέμπας.
Ἔτσι ἐπιβεβαιώθηκε, ὅτι ἡ Ἱεραποστολή αὐξάνει τήν Ἐκκλησία καί δημιουργεῖ Ἐνορίες.
Ἀντίθετα, ἡ ἐλλειψη Ἱεραποστολῆς καί τίς ὑπάρχουσες Ἐνορίες τίς μαραζώνει καί τίς διαλύει.

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100055952163170

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου