Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Επισκοπή Γκόμα, Κογκό

 Saint Eveché de Goma - Πατριαρχείον Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 

"Avec la bénédiction de notre père spirituel Archimandrite Chariton, le Révérend Père Dimitris Reziki en compagnie du responsable de Bukavu Me Steve Muyard Kash se sont rendus à Kabare pour la liturgie de ce Dimanche de Saints Pères du 4e Concile œcuménique. Le Révérend Père Dimitris a prêché la bonne nouvelle et nous a sanctifiés. Que Notre Dieu lui comble de sa grâce."

Περσσότερα... https://www.facebook.com/evechedegoma/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου