Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

"Divine Liturgy at St. Constantine and Hellen Wanjohi, Nyandarua and Baptism..." Kenya

   Bassie Masoha Feldman 

"His Eminence Archbishop Makarios, presided over the Divine Liturgy at St. Constantine and Hellen Wanjohi, Nyandarua. Thereafter we had Baptism. To the newly baptized and for us all let us always remember that when we are baptized we took upon us not only the name of Christ, but also the law of obedience. May the blessings of our Lord Jesus Christ be upon us always now and forever more."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου