Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

Στην Αγία Παρασκευή... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman "As we travelled from Nakuru to Nairobi, His Eminence stopped by St. Paraskevi. The Archbishop wanted to see how the cathedral was before the consecration soon.. Such a wonderful and beautiful cathedral."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου