Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

St Irene orthodox mission in Njambini, Kenya

  Bassie Masoha Feldman 


"Yesterday, 2nd July 2021 His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas visited St Irene orthodox mission in Njambini and witnessed impressive development in school enrollment and church construction Wich is on going.
congratulations
fr Constantine Eliud for the sacrifices to see the school is running smoothly and construction of a beautiful church."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου