Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

"Waterloo School pupils receiving antidoron (blessed bread) after the liturgy..." Sierra Leone

 Rev Themi & Friends  

"Our Waterloo School pupils receiving antidoron (blessed bread) after the liturgy honouring Sts. Peter and Paul."

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου