Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

We are Children of Light!.. Kenya

 FrDn Nicholas Julius Papadopoulos 

We are Children of Light! Any Power from Darkness shall never overcome us!. Mathew 5:14_19

Περισσότερα... https://www.facebook.com/julius.kihara.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου