Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

"May the Matron Saint of this beautiful cathedral St. Paraskevi intercede for us..." Kenya

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas  

"This is the day that the Lord has made. Finally our beautiful cathedral was consecrated now officially opened.
Congratulations
Fr. Raphael the parish priest and the parishioners at large for the good work they have done. May God bless you all. By the grace of God I ordained subdeacon Samwel to Deaconate now Deacon Panteleimon. May the Matron Saint of this beautiful cathedral St. Paraskevi intercede for us."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου