Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

"Τhe soup kitchens for the orphans and poor children have started again in Madagascar..."

 Orthodox Mission of Madagascar  

"With the first relaxation of the measures due to the Covid19, the soup kitchens for the orphans and poor children have started again in Madagascar"

https://www.facebook.com/OrthodoxMadagascar/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου