Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

"Métropolite Innocentios Byakatonda avec la communauté de Gihungwe..." Burundi

 Pere Basile Bonane

"Ce samedi, le 3Juillet 2021, le Métropolite Innocentios Byakatonda est en causerie morale avec la communauté de Gihungwe. Que vous bénisse et vous garde Son Éminence pour l'effort de grandeur dans votre apostolat."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/PereBasileBonane

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου