Σάββατο 17 Ιουλίου 2021

We reached our goal for our Support A Mission Priest campaign - OCMC

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC  

We reached our goal of $1,200 for our Support A Mission Priest campaign! Thank you all so much for your support!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου