Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

A LUNCH OF THE NEW YEAR FOR APOSTOLIC WORKERS - ORTHODOX CHURCH IN RWANDA

 Titus Twungubumwe 

A LUNCH OF THE NEW YEAR FOR APOSTOLIC WORKERS - ORTHODOX CHURCH IN RWANDA.
On Sunday 2nd January 2022, after the Divine Liturgy presided by His Eminence Innocentios Byakatonda of Burundi and Rwanda where took place a priestly Ordination for Father Nicholas and tonsure of Mr. Ioanis as a Reader at Twelve Apostles Parish / Saint Peter & Paul Apostles, a rich table has been laid to share the joy of Christmas and the New Year!
The Wisdom has constructed her house, She has laid her table, and mixed her wine. She called her children, come, eat my bread and drink the wine which I have prepared for you!
They will come from the East and West, North and South, and will take place at the Feast of the Kingdom!
Merry Christmas and Happy New Year!
UN DÉJEUNER DE LA NOUVEL AN POUR LES TRAVAILLEURS APOSTOLIQUES - ÉGLISE ORTHODOXE AU RWANDA.
Le Dimanche 2 Janvier 2022, après la Divine Liturgie présidée par Son Éminence Innocentios Byakatonda du Burundi et du Rwanda où a eu lieu une ordination sacerdotale pour le Père Nicolas et la tonsure de M. Ioanis comme Lecteur à la Paroisse des Douze Apôtres / Saint Pierre et Paul Apôtres, un une riche table a été dressée pour partager la joie de Noël et du Nouvel An !
La Sagesse a bâti sa maison, Elle a dressé sa table et mélangé son vin. Elle appelle ses enfants, venez, mangez de mon pain et boire le vin que j' ai préparés pour vous!
Ils viendront du Levant et du Couchant, du Nord et du Sud, et prendront place a table au Festin du Royaume !
Joyeux Noel et Bonne Année!
UN PRANZ DE ANUL NOU PENTRU MUNCITORII APOSTOLICI - BISERICA ORTODOXA DIN RWANDA.
Duminică, 2 ianuarie 2022, după Sfânta Liturghie în care a avut loc Hirotonirea preoțească pentru Părintele Nicolae și tonsura domnului Ioanis în calitate de Cititor la Parohia Doisprezece Apostoli / Apostoli Sf. Petru și Pavel, a fost așezată o masă bogată pentru a împărtăși bucuria Crăciun și Anul Nou!
Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a așezat masa și și-a amestecat vinul. Și-a chemat copiii, veniți, mâncați-mi pâinea și beți vinul pe care vi l-am pregătit!
Ei vor veni din Răsărit și Vest, Nord și Sud și vor lua locul la Sărbătoarea Împărăției!
Craciun fericit si un An Nou fericit!

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/titus.twungubumwe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου