Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Archbishop Makarios, this afternoon went to St. Clements primary and the Orthodox Teachers college...

 Bassie Masoha Feldman 

His Eminence Archbishop Makarios, this afternoon went to St. Clements primary and the Orthodox Teachers college to distribute a gift to the students and teachers of both institutions. This was a donation from Del Monte company. The Archbishop also gave out the new calendars for the year 2022. A happy day and so many smiles around. A great blessing.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldma

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου