Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Archbishop Makarios went to visit a team kids playing football at Kirigu primary...Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

His Eminence Archbishop Makarios, went to visit a team kids playing football at Kirigu primary. They were playing in the field and the gentleman who wants to be MCA of Kirigu was with them. He asked the Archbishop to come and see the kids playing and as usual the Archbishop was carrying gifts to give the people who were there. A gift from a loving Spiritual Father, a gift, a donation from Del Monte company. Such a blessing.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου