Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

"To the Church of Finland, we say a big thank you to you. We love you..." Kenya

 Neo K Neofitos 


Dr. Mina RASKU from Filantropia mission office of the church of Finland visited our diocese. Minna is very instrumental in supporting our various projects in the diocese like women self-help groups, Catechism classes, farming and education of children through the Filantropia Mission Office of the Church of Finland.
We thank God for her love, support and commitment. To the Church of Finland, we say a big thank you to you. We love you.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου