Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Πανηγυρίζουσα ενορία στην Ουγκάντα με χειροτονίες...

 Silvestros Kisitu With the grace of God, we entered 2022 with a Holy Liturgy at St. Basil Parish in Gulu, Celebrating as well the Patron Saint's feast day. During the H. Liturgy, I ordained Nyeko Benedict to the level of HeiroDeacon and elevated Rev. Fr. Frumentios Ongaya to level of Protopresbyter. May the Lord continue blessing the Holy Mission of His Church.
A Blessed New Year to all.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου