Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Archbishop Makarios presided over the Divine Liturgy at St. Raphael, Nicholas and Irene Thogoto to usher in the New Year...Kenya

 Orthodox Archdiocese of Nairobi 

His Eminence Archbishop Makarios presided over the Divine Liturgy at St. Raphael, Nicholas and Irene Thogoto to usher in the New Year. Later in the morning, the Archbishop travelled and landed in Kampala, Uganda safely and healthy. Let us glorify our God for the gift of life. I wish you all a blessed New year with God blessings. May God bless you all.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi-2123556001065201/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου