Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

Ευχές στον Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε καί Αγκόλας Σεραφείμ

 Kykkotis Philippos Seraphim  

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ
Μητροπολίτῃ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφεῖμ,
εἰς Ἀφρικήν.
Σεβασμιώτατε,
Ἐπί τοῖς ἀγομένοις σεπτοῖς ὀνομαστηρίοις τῆς Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Σεβασμιότητος, δεχθῆτε παρακαλῶ τάς ἀπό ψυχῆς καί καρδίας ἀδελφικάς εὐχάς καί προσρήσεις τῆς ἡμετέρας ἐλαχιστότητος.
Εἴησαν, Σεβασμιώτατε, τά ἔτη ὑμῶν πλεῖστα ὅσα, εὔκαρπα καί πανευφρόσυνα ἐπ΄ ἀγαθῷ καί εὐκλείᾳ τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῆς ὁποίας την διαποίμανσιν Σᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Ἀρχιποιμήν Ἰησοῦς Χριστός.
Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
† Ὁ Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου Βασίλειος

https://www.facebook.com/giorgos.iakovou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου