Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Bishop Elect Themistocles of Nicopolis, continuing to serve the Mission of Sierra Leone as resident Bishop

 Rev Themi & Friends 

Bishop Elect Themistocles of Nicopolis - assistant to His Beatude Pope and Patriarch Theodoros II continuing to serve the Mission of Sierra Leone as resident Bishop.

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου