Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Saints Athanasius and John the Theologian Gihungwe community, Burundi

 Innocentios Byakatonda Saints Athanasius and John the Theologian Gihungwe community Burundi 25th January 2022

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου