Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Eglise Orthodoxe de Côte d'ivoire: Première liturgie après l'ordination des Sous Diacres Orthodoxes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου