Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

The construction of St. Charalampos’s church in Sangmélima, Cameroon, was completed...

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

"The construction of St. Charalampos’s church in Sangmélima, Cameroon, was completed by grace of God. We heartfully pray that the Orthodox of the region will pray ardently for the world in this church. Once again we thank every single donor who contributed to its completion. The priests of the church will pray for them in the divine liturgy to the very end of the age."

St. Charalampos's church, Sangmelima, Cameroon

(Sangmélima is a city in the Southern region of Cameroon, populated by 65,000 people. The Orthodox Church has been active there for more than 10 years.
After a donation of land by a Greek resident of the region, the Diocese of Cameroon decided to build a church for the Orthodox faithful of the city.)

http://orthodoxmission.org.gr/

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου