Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

"A very successful mission at St. Lazarus Orthodox Church-Mwingi...Kenya"

 Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται

"We had a very successful mission today at St. Lazarus Orthodox Church-Mwingi. We did Divine Liturgy, made James a sub deacon, distributed food and face masks. This is the furthest church in our Diocese and here is just dry very very dry! So we had to bring foodstuffs for them, life here is really hard.

Thank You the faithful of St Mathew Orthodox Church Makengi- Embu for your support. Thank you all the friends of our diocese for your support. It is through your contributions that we are able to do this.God bless you!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου