Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου... Κένυα

 Neofitos Kong'ai

"On the Feast of the Beheading of St. John the Baptist we celebrated Liturgy at the Church of St. John the Baptism Kwa Kung’u - Ndaragua!

This is the parish where the Director of St. John and Lambros Haralambos orphanage and Mission , Fr. Nicholas is the Priest. Distributed food to the children and their guardians! We thank God for His Love and the abundance of Grace."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου