Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

"Missionery activities continued in the Archdiocese of Zambia through the blessing of Archbishop Ioanis"

 Orthodox Metropolis of Zambia

"Good morning have a blessed Feast day !

The Beheading of Venerable John the Baptist.
Missionery activities continued in the Archdiocese of Zambia through the blessing of Archbishop Ioanis.
Fr Antonios reminded the faithful about the love of God by which he sent his Son our Lord and Savior Jesus Christ to die for us on the Crosss.
Continue praying for us.
Χρόνια πολλά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου