Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

"Happy to celebrate at our St Philemenos Gesonso orthodox church with company of our orphanage children"

 Otara Hezekiah

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022015129925

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου