Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

"We officially welcomed Deacon Raphael and Diakonissa Teresiah into the Diocese of Nyeri &Mt. Kenya"

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται

"We officially welcomed Deacon Raphael and Diakonissa Teresiah into the Diocese. Deacon Raphael will be my Deacon serving the Holy Diocese of Nyeri &Mt. Kenya. We thank God for them."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARB-3fIy46GMXlhWUAa5zRdH4pAZBUEudD4Z5kpO6-5vBAsT_b4ZfxiI2gEEdjhgLIolbsz2TjfNa0Q1&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου