Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

" Eudokia Tampaki a philanthropist with amazing love for children..."

 Martine McMon Sashah 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, περιλαμβάνεται η Eudokia Tampaki

"The only challenger here is Eudokia Tampaki a philanthropist with amazing love for children and supporting many globally.

Children make me happy everyday and all are the same.
Anyone who has spent time with kids know they can be a uplifting source of joy. Children can trigger strong emotions in people that make them smile, laugh, cry, or even just stare in bewilderment.
"Children are human beings to whom respect is due, superior to us by reason of their innocence and of the greater possibilities of their future".— MARIA MONTESSORI.
Every child you encounter is a divine appointment. So make children part of your life"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου